Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


Stowarzyszenie Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów zarejestrowane jest w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, KRS 0000487056, NIP: 838-184-64-35

Numer konta dla składek i darowizn: BGŻ SA 68 2030 0045 1110 0000 0309 1920