Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


admin 08 Apr 2017 wróć do listy aktualności

Katyń 1940 - zbrodnia czy ludobójstwo

Ludobójcze działania Niemiec hitlerowskich i Związku Sowieckiego w czasie II Wojny Światowej zostały zaprogramowane na tle nienawiści rasowej i etnicznej. Programy te odrzucały moral¬ną zasadę przykazania „nie zabijaj" jako absolutną i powszechnie obowiązującą. Nawiązując do obłędnych ideologii, pozostawiły uprzywilejowanym instytucjom(SS i NKWD) prawo do decydowania o życiu i śmierci poszczególnych osób, czy narodów czy też całych grup etnicznych.
Katyń jest dla Polaków symbolem zbrodniczej polityki systemu sowieckiego wobec polskiego narodu. „Zbrodnia Katyńska” jest pojęciem umownym, odnoszącym się do jednego z miejsc eksterminacji polskiej elity przywódczej w latach II wojny światowej, najwcześniej odkrytym - lasu katyńskiego pod Smoleńskiem.
Zbrodnia Katyńska” to skrytobójczy mord dokonany przez Sowietów na blisko 22 tysiącach obywatelach państwa polskiego, którzy po wkroczeniu Armii Czerwonej do Polski 17 września 1939 r. dostali się do niewoli lub ich po prostu aresztowano, a na podstawie tajnej decyzji Biura Politycznego Komitetu Centralnego Wszechzwiązkowej Komunistycznej Partii (bolszewików) z 5 marca 1940 r., zgładzono strzałem w tył głowy około 15 tysięcy jeńców przetrzymywanych wcześniej w obozach specjalnych NKWD w Kozielsku, Ostaszkowie i Starobielsku oraz 7 tysięcy osób osadzonych w więzieniach zachodnich obwodów republik Ukraińskiej i Białoruskiej, tj. terenach wschodnich Polski, włączonych w 1939 r. do Związku Sowieckiego.
Ofiarami byli głównie znaczący obywatele państwa polskiego: oficerowie Wojska Polskiego i policji, urzędnicy administracji państwowej oraz przedstawiciele intelektualnych i kulturalnych elit Polski. Zginęli zakopani w bezimiennych masowych dołach śmierci w co najmniej pięciu miejscach na terenie Związku Sowieckiego. Jeńcy z trzech obozów specjalnych NKWD transportowani byli pociągami w kwietniu i maju 1940 r. do miejsc egzekucji: Katynia (obóz w Kozielsku), Kalinina (obóz w Ostaszkowie), Charkowa (obóz w Starobielsku). Zabici w Kalininie (obecnie Twer) zakopani zostali w Miednoje. Pozostali, przetrzymywani w więzieniach tam mordowani, grzebani byli w nieustalonych dotąd miejscach; znane są dwa na Białorusi i Ukrainie (Kuropaty pod Mińskiem i Bykownia pod Kijowem).
Władze ZSRS postanowiły zgładzić tysiące bezbronnych jeńców, gdyż nie ulegli oni prowadzonej wobec nich propagandzie i pozostali żarliwymi patriotami, gotowymi walczyć z sowieckim okupantem o wolną Polskę. Czytaj dalej...

Lista ofiecerów 27. Pułku Ułanów zamordowanych w Katyniu w 1940 r.