Szwadron Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów


Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii Szwadron Kawalerii

Kultywujemy tradycję 27. Pułku Ułanów

Celem Szwadronu Kawalerii im. 27. Pułku Ułanów jest kultywowanie i propagowanie tradycji i historii 27. Pułku Ułanów im. króla Stefana Batorego od momentu jego utworzenia w roku 1920 do końcowych walk Pułku odtworzonego w strukturach Armii Krajowej. Tym samym jako jedno z zadań działalności Szwadronu przyjęliśmy na siebie opiekę nad partyzanckim cmentarzem w Budach Zosinych, gdzie 29 września 1944 r. odbyła się ostatnia bitwa z udziałem ułanów w ramach Grupy Kampinos.